UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2013/2014

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta
a
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny (SKASE)

12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE)

29. 8. - 2. 9. 2014


Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci
s Občianskym združením Res Publica

vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
III. ročník

Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky

23. mája 2014
Petzvalova 4, Košice


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia

Výchova a vzdelávanie 2014
Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve

5. - 6. februára 2014
budova Aristoteles, Moyzesova 9, Košice


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

a spoluorganizátori
Ústav politických vied SAV,
Academia Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne,
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave,
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre,
Mesto Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013
a Občianske združenie Res Publica

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
v rámci III. ročníka Košických politologických dialógov

Politika v kultúre, kultúra v politike
Kam kráčaš demokracia

21. – 22. novembra 2013
budova Rektorátu UPJŠ v Košiciach


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami

2. ročník Košických dní sociálnej práce

22. november 2013
Sokrates, Moyzesova 9, Košice


Oddelenie masmediálnych štúdií KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach

druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Súmrak médií

23. – 24. októbra 2013
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach

medzinárodná konferencia

APLIKOVANÁ ETIKA II. – KONTEXT A PERSPEKTÍVY

12. – 13. septembra 2013
Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice

 

Posledná aktualizácia: 15.09.2017