Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2013/2014

1minút, 29sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
a
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny (SKASE)
12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE)
29. 8. – 2. 9. 2014


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci
s Občianskym združením Res Publica
vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
III. ročník
Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky
23. mája 2014


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Výchova a vzdelávanie 2014
Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve
5. – 6. februára 2014


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
a spoluorganizátori
Ústav politických vied SAV,
Academia Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne,
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave,
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre,
Mesto Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013
a Občianske združenie Res Publica
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
v rámci III. ročníka Košických politologických dialógov
Politika v kultúre, kultúra v politike
Kam kráčaš demokracia
21. – 22. novembra 2013


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami
2. ročník Košických dní sociálnej práce
22. november 2013


Oddelenie masmediálnych štúdií KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach
druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Súmrak médií
23. – 24. októbra 2013


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
medzinárodná konferencia
APLIKOVANÁ ETIKA II. – KONTEXT A PERSPEKTÍVY
12. – 13. septembra 2013


Študuj na UPJŠ