Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2015/2016

1minút, 4sekúnd

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

5. ročník Študentskej vedeckej konferencie
Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí
12. – 13. mája 2016


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop pre študentov aplikovanej etiky
Problematika eutanázie a asistovanej samovraždy
21. apríla 2016


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
Vedecký seminár pri príležitosti 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika
15. decembra 2015


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Zvládanie záťaže v kontexte sociálnej práce
4. ročník Košických dní sociálnej práce
27. novembra 2015


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Kam kráčaš demokracia
V. ročník Košických politologických dialógov
26. – 27. novembra 2015


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné sympózium
Historická tlač v strednej a východnej Európe
20. novembra 2015


Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Historický ústav SAV

konferencia
VOJNA A MESTO V 20. STOROČÍ
Košice, 25. – 26. septembra 2015


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach

vedecká konferencia
Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii
11. september 2015


Študuj na UPJŠ