Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2015/16

1minút, 16sekúnd

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

5. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí

12. – 13. mája 2016


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach

workshop pre študentov aplikovanej etiky

Problematika eutanázie a asistovanej samovraždy

21. apríla 2016


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Vedecký seminár
pri príležitosti 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika

15. decembra 2015


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Zvládanie záťaže v kontexte sociálnej práce

4. ročník Košických dní sociálnej práce

27. novembra 2015
Sokrates, Moyzesova 9, Košice


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Kam kráčaš demokracia

V. ročník Košických politologických dialógov

26. – 27. novembra 2015
Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodné sympózium

Historická tlač v strednej a východnej Európe

20. novembra 2015


Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Historický ústav SAV

konferencia

VOJNA A MESTO V 20. STOROČÍ

Košice, 25. – 26. septembra 2015


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach

vedecká konferencia

Ľudia a dejiny – historická biografia
a jej miesto v historiografii

11. september 2015
Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ