UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2016/17

 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodné filozofické sympózium

Heidegger v Česku, Poľsku a na Slovensku

6. - 7. júla 2017


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná konferencia

Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách.

29. júna - 1. júla 2017


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná konferencia

Čierne na bielom.
Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače.

15. – 16. júna 2017


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská Asociácia Študentov a Absolventov Psychológie

III. SAŠAP konferencia

Som psychológ a čo teraz?

25. – 26. mája 2017


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Význam a miesto resocializácie a reedukácie
v sociálnej práci a spoločnosti

5. ročník Košických dní sociálnej práce

25. novembra 2016
Sokrates, Moyzesova 9, Košice


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

konferencia

Kríza parlamentarizmu?
Kam kráčaš demokracia

VI. ročník Košických politologických dialógov

24. – 25. novembra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Cena víťazstva

(o problematike násilného odvlečenia občanov ČSR do ZSSR v rokoch 1944 – 1945)

24. novembra 2016


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Košický samosprávny kraj
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

konferencia

Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku

24. novembra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

konferencia

Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí

14. - 15. novembera 2016


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice

medzinárodná vedecká konferencia

Text v kontextoch

25. – 26. októbra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Ústav pamäti národa a KAS Bratislava

workshopy pre študentov

Fakty, interpretácie, pamäť
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku

18. október 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Collegium Carolinum
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

vedecká konferencia

STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV (VI.)
Migračné procesy v dejinách Európy
Kríza alebo úsvit civilizácie?

12. októbra 2016


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých PF KU Ružomberok

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Výchova a vzdelávanie 2016:
Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe

12. - 13. septembera 2016
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice

Posledná aktualizácia: 15.09.2017