Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2016/2017

2minút, 7sekúnd

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné filozofické sympózium
Heidegger v Česku, Poľsku a na Slovensku
6. – 7. júla 2017


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách
29. júna – 1. júla 2017


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Čierne na bielom.
Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače.
15. – 16. júna 2017


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská Asociácia Študentov a Absolventov Psychológie

III. SAŠAP konferencia
Som psychológ a čo teraz?
25. – 26. mája 2017


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Význam a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci a spoločnosti
5. ročník Košických dní sociálnej práce
25. novembra 2016


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
konferencia
Kríza parlamentarizmu?
Kam kráčaš demokracia
VI. ročník Košických politologických dialógov
24. – 25. novembra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Cena víťazstva
(o problematike násilného odvlečenia občanov ČSR do ZSSR v rokoch 1944 – 1945)
24. novembra 2016


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Košický samosprávny kraj
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

konferencia
Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku
24. novembra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí
14. – 15. novembera 2016


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice

medzinárodná vedecká konferencia
Text v kontextoch
25. – 26. októbra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Ústav pamäti národa a KAS Bratislava

workshopy pre študentov
Fakty, interpretácie, pamäť
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku
18. október 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Collegium Carolinum
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

vedecká konferencia
STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV (VI.)
Migračné procesy v dejinách Európy
Kríza alebo úsvit civilizácie?
12. októbra 2016


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých PF KU Ružomberok

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Výchova a vzdelávanie 2016:
Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe
12. – 13. septembera 2016


Študuj na UPJŠ