UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2017/18

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov

Zlomové osmičky

VII. ročník Košických politologických dialógov

17. a 18. mája 2018


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Premeny sociálnej práce v čase

6. ročník Košických dní sociálnej práce

8. decembra 2017


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach

workshop
pre cvičných učiteľov UPJŠ, vysokoškolských pedagógov a študentov učiteľstva akademických predmetov

Profesijné kompetencie budúceho pedagóga

4. 12. 2017


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ústav politických vied SAV
OZ Res Publica

vedecká konferencia

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ: Kam kráčaš demokracia

VII. ročník Košických politologických dialógov

23. – 24. novembra 2017


Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach

workshop

Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí

21. - 22. novembra 2017


Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Katedra histórie FF UPJŠ
Katedra politológie FF UPJŠ

v spolupráci s
RTVS, Centrum pre národnostné vysielanie RTVS Košice
Národnostné vysielanie na Dvojke
RTVS, Rádio Patria, Redakcia národnosrno-etnického vysielania v Košiciach
Univerzitná televízia UNI TV UPJŠ v Košiciach

workshop pre študentov histórie a politológie FF UPJŠ

Etnicita a médiá

20. 11. 2017


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach

panelová diskusia a pracovný workshop

Vzdelávanie pre udržateľnosť

10. 11. 2017


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárna konferencia

Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií

Psychologické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom

19. - 20. októbra 2017


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

odborný semninár

Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer

28. septembra 2017


Katedra klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II

22. septembra 2017


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav

vedecká konferencia

Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach

20. septembra 2017

 

Posledná aktualizácia: 23.10.2018