Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2017/2018

1minút, 49sekúnd

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Zlomové osmičky
VII. ročník Košických politologických dialógov
17. a 18. mája 2018


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Premeny sociálnej práce v čase
6. ročník Košických dní sociálnej práce
8. decembra 2017


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop
pre cvičných učiteľov UPJŠ, vysokoškolských pedagógov a študentov učiteľstva akademických predmetov
Profesijné kompetencie budúceho pedagóga
4. 12. 2017


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ústav politických vied SAV
OZ Res Publica

vedecká konferencia
OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ: Kam kráčaš demokracia
VII. ročník Košických politologických dialógov
23. – 24. novembra 2017


Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí
21. – 22. novembra 2017


Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Katedra histórie FF UPJŠ
Katedra politológie FF UPJŠ

v spolupráci s
RTVS, Centrum pre národnostné vysielanie RTVS Košice
Národnostné vysielanie na Dvojke
RTVS, Rádio Patria, Redakcia národnosrno-etnického vysielania v Košiciach
Univerzitná televízia UNI TV UPJŠ v Košiciach
workshop pre študentov histórie a politológie FF UPJŠ
Etnicita a médiá
20. 11. 2017


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
panelová diskusia a pracovný workshop
Vzdelávanie pre udržateľnosť
10. 11. 2017


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
interdisciplinárna konferencia
Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií
Psychologické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom
19. – 20. októbra 2017


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
odborný semninár
Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer
28. septembra 2017


Katedra klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II
22. septembra 2017


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV – Spoločenskovedný ústav

vedecká konferencia
Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach
20. septembra 2017


Študuj na UPJŠ