Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2021/2022

2minút, 6sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
šiesty ročník medzinárodnej konferencie
Slovotvorné teórie VI a Typológia a univerzálie v slovotvorbe V
23. až 26. júna 2022


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
beseda a prekladateľský workshop
O preklade s Jánom Štrasserom
8. júna 2022


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Pravdou proti praude
„Nie je to pravda, ale mohla by byť“
20. mája 2022


Katedra filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
v spolupráci so SFZ pri SAV
1. ročník Košických Filozofických dní
Filozofia v živote – život vo filozofii
11. – 12. mája 2022


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie
webináre
Kariérové poradenstvo v praxi učiteľa
6. apríla 2022 a 27. apríla 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Reflexívny prístup v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa
28. februára 2022


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
venovaná metanoi v teórii a praxi sociálnej práce
Košické dni sociálnej práce
26. novembra 2021


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
online konferencia
Medzi právnym štátom a bezprávím
Košické politologické dialógy
26. novembra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
diseminačný a popularizačný seminár k výstupom projektu VVGS-2020-1637
Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách

27. októbra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
9. konferencia SELICUP
Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe
21. – 23. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
11. ročník doktorandskej konferencie
Stretnutie mladých historikov XI.:
Poznanie, spoločnosť, dejiny
19. – 20. októbra 2021


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Pandémia & demokracia:
„Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“
1. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
„From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers”
27. septembra – 1. októbra 2021


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Cvičný učiteľ ako diagnostik a reflexívny praktik
21. septembra 2021


Študuj na UPJŠ