UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zlomové osmičky

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s občianskym združením Res Publica
a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

pozývajú

na Vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov,
organizovanú v rámci VII. ročníka Košických politologických dialógov,

na tému:

Zlomové osmičky

Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2018
v budove Platón


Pozvánka
Záväzná prihláška
Zásady pre publikujúcich

 

Posledná aktualizácia: 10.04.2018