UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Návšteva diplomata Veľvyslanectva USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ

 

V utorok 23. októbra 2018 poctil svojou návštevou Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ pán David Duerden, vedúci Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA v Bratislave. V budove Platón ho v mene katedry a študentov privítala Mgr. Martina Martausová, PhD. Pán Duerden odprezentoval prednášku na tému slovensko-americké vzťahy, vyzdvihol dôležitosť spolupráce Spojených štátov amerických so Slovenskou republikou a krátkym videom pripomenul, že v roku 2018 Slovensko oslavuje nie iba 25. výročie samostatnosti, ale aj 100. výročie nadviazania slovensko-amerických vzťahov. Hlavnou myšlienkou prednášky bola idea, že nás spája odvaha byť slobodní. Na konci stretnutia dostali študenti priestor na diskusiu. Sme veľmi radi, že naši študenti mali opäť možnosť dozvedieť sa niečo nové o práci diplomata.

Mgr. Dominika Mohňanská
Doktorandka KAA FF UPJŠ


Posledná aktualizácia: 29.10.2018