UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Nebuď hejter, buď kritik!

 

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v tomto akad. roku realizuje projekt Nebuď hejter, buď kritik!, ktorý vedú doktorandky literárnej vedy. Orientovaním sa na súčasnú literárnu tvorbu a jej kritickú reflexiu chcú poukázať na význam konštruktívnej kritiky v literárnom, ale aj v neliterárnom prostredí.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa podujatie uskutoční v online podobe – organizátorky srdečne pozývajú záujemcov na verejnú časť projektu, ktorá pozostáva z troch online diskusií o literárnej kritike so zaujímavými hosťami:

8. 1. 2021 o 15.30 – Úvodné stretnutie (workshop pre študentov)
14. 1. 2021 o 15.30 – Diskusia s prof. Martou Součkovou (pre študentov aj širšiu verejnosť)
21. 1. 2021 o 15.30 – Diskusia s doc. Mariánom Milčákom (pre študentov aj širšiu verejnosť)
28. 1. 2021 o 15.30 – Diskusia s Dr. Petrom Darovcom (pre študentov aj širšiu verejnosť)
4. 2. 2021 o 15.30 – Záverečné stretnutie (workshop pre študentov)

Na jar (máj, jún 2021) organizátorky plánujú projekt uzavrieť väčším – dúfajú, že už osobným – stretnutím, na ktorom odprezentujú výstupy projektu a predstavia ďalších zaujímavých hostí. K študentom by mali prehovoriť Dr. Mária Klapáková (o kritike kritiky) a Dr. Markéta Andričíková (o kritike detskej literatúry).

Viac informácií nájdete na:
facebook.com/kssfak
#nebudhejterbudkritik

Za organizačný tím projektu Nebuď hejter, buď kritik! informovala:
Patrícia Havrila

Plagát

 

Posledná aktualizácia: 05.01.2021