UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Traja noví profesori na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval v stredu 19. septembra 2018 v Prezidentskom paláci v Bratislave 55 nových profesorov, medzi nimi aj troch vedecko-pedagogických pracovníkov pôsobiacich na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciachprof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD. (literárna veda), prof. PaedDr. Líviu Körtvélyessy, PhD. (neslovanské jazyky a literatúry) a prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD. (slovenské dejiny).

K najvyššiemu vedecko-pedagogickému titulu im srdečne a úprimne blahoželáme.

Foto: www.prezident.sk

Ďalšie informácie: https://www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-55-profesorov-potrebujeme-pocut-vas-hlas/

Posledná aktualizácia: 20.09.2018