UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2018

 

     Dvojročné úsilie, ktoré umožnilo Veronike Halásovej a Martine Virágovej získať dvojitý magisterský diplom v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo, bolo odmenené slávnostným odovzdaním diplomu Univerzity v Štrasburgu (Inštitút prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných vzťahov) v odbore profesionálny preklad a tlmočenie.
     Francúzske veľvyslanectvo – v spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (SFUI) – zorganizovalo slávnosť 6. decembra 2018 v Bratislave pre všetkých slovenských študentov, ktorí získali francúzsky diplom vysokoškolského štúdia. Osobne im ho odovzdal veľvyslanec Francúzskej republiky Christophe Léonzi za účasti predstaviteľov príslušných francúzskych a slovenských univerzít.
     Úspešným absolventkám v mene Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach osobne zablahoželali prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu, a za SFUI PhDr. Mária Paľová, PhD. Veronike Halásovej a Martine Virágovej k dosiahnutému úspechu úprimne blahopraje aj celá akademická obec FF UPJŠ v Košiciach.

PhDr. Mária Paľová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 10.12.2018