UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Partnerská škola

 

  • Rozhodnutie dekana č. 3/2017, ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej školy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými školami

  • Dohoda o partnerstve

 

Zoznam partnerských škôl FF UPJŠ
   
Základná škola Slobody 1, Košice www.zsslobody.eu
Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra zspribinunr.edupage.org
Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany www.zstribecskato.sk
Spojená škola - ZŠ s MŠ, Nitrianske Pravno zsnitrianskepravno.edupage.org
Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok kupeckeho.edupage.org
Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava www.zssokolikova.sk
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom zscentrum3dub.edupage.org
Základná škola, Abovská 36, Košice zsabovke.edupage.org
Základná škola Márie Medveckej, Tvrdošín zsmmts.edupage.org
Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok www.zsfandlyho.sk
ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín zsnovotn.edupage.org
Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď zsjfandlyhosered.edupage.org
ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislava www.zspodzaba.sk
ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča www.zsghle.stranka.info
ZŠ, J. Hollého 696/3, Topoľčany www.zshollehoto.edu.sk
ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zsmoldava.edupage.org
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné www.zshu.sk
Základná škola Pavla Križku, Kremnica 2zskremnica.edupage.org

 

Posledná aktualizácia: 08.03.2018