UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020

na nové bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia
Medzinárodné vzťahy
Politológia - Masmediálne štúdiá

Podmienky prijatia na štúdium


Pokyny k podávaniu prihlášky

Posledná aktualizácia: 04.07.2019