Prejsť na obsah

Acta historiae Cassoviensis

1minút, 20sekúnd

 


Edícia, založená roku 2011, v rámci ktorej sú publikované pôvodné vedecké práce k dejinám Košíc:

 

10. REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 s. (obálkaobsahtiráž)

9. ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk  Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948). Košice : UPJŠ, 2018, 167 s.

8. BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období. Košice : UPJŠ, 2018, 205 s.

7. Cassovia docta. Osobnosti vedy a školstva. FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (Eds.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 210 s. (obálka, obsah)

6. Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 s. (obálka a obsah)

5. MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : UPJŠ, 2017, 304 s. (obálkaobsah)

4. Ľudia a dejiny historická biografia a jej miesto v historiografii. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2016, 150 s. (obálkaobsah)

3. Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. ŠUTAJ, Štefan DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (Eds.). Košice : UPJŠ, 2014, 236 s. (obálkaobsah)

2. Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. BOJKOVÁ, Alžbeta REGINÁČOVÁ, Nikola (Eds.). Košice : UPJŠ, 2013, 148 s. (obálka a obsah)

1. Košice a dejiny  dejiny Košíc. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2011, 206 s. (obálkaobsah)

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

File File size
pdf Zbornik_Cassovia-Docta_obsah 109 KB
pdf Zbornik_Cassovia_docta_obalka 450 KB

Študuj na UPJŠ