UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Nové číslo časopisu Univerzál

 

Časopis študentov FF UPJŠ: informácie z diania na fakulte, zaujímavosti, tipy a praktické rady týkajúce sa štúdia aj aktivít mimo vyučovania.

Univerzál 2/2019

 

Posledná aktualizácia: 18.02.2020