UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Projekt urbanHIST – „success story“ v rámci schémy MSCA (H2020)

 

Projekt Európskej komisie urbanHIST (Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí) implementovaný na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., sa stal jedným z oficiálne publikovaných úspešných príbehov (success stories) v rámci grantovej schémy H2020 Akcie Marie Sklodowska-Curie, pilier Excelentná veda. Informácie o projekte publikovala iniciatíva Európskej komisie Net4Mobility+, ktorá združuje a koordinuje sieť Národných kontaktných bodov pre Akcie Marie Sklodowska-Curie.

Publikované informácie o projekte

Informácie o iniciatíve Net4Mobility+

Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich, ako aj uplynulých projektových aktivitách na konzorciálnej, ale aj miestnej úrovni nájdete na:

www.urbanhist.eu

Mgr. Katarína Hajduková
koordinátorka projektu na FF UPJŠ v Košiciach


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.

Posledná aktualizácia: 13.12.2018