UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech doktorandky KAA FF UPJŠ na medzinárodnom vedeckom podujatí

 

Doktorandka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Dominika Mohňanská sa s príspevkom Experimental Research into the Use of Diminutives by Slovak-Hungarian Bilingual Speakers zúčastnila na 13th Annual Students' Scientific Competition for Hungarian Students Living in Slovakia and the Czech Republic (XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia), kde získala fantastické 3. miesto v kategórii humanitných vied. Okrem toho sa zo súťaže vrátila aj s cenou Akademickej rady Maďarov na Slovensku.
Z Dominikinho úspechu máme obrovskú radosť, blahoželáme jej – a jej školiteľke, pani prof. PaedDr. Lívii Körtvélyessy, PhD., patrí veľká vďaka za skvelú prípravu takejto reprezentácie mladej vedy na našej katedre.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 29.11.2018