UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

ďalšie informácie


Tlačivá na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia: 30.08.2021