UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania (Bc.) na akademický rok 2022/2023

 

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
    (rodné číslo zadajte bez lomky)
    Poznámka:
    Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
  • Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou mobilnej aplikácie UniMAP (beta) – manuál

Informácie o zápise prijatých uchádzačov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia

 

Elektronická návratka


Zápis


Ďalšie informácie


Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Žiadosti o ubytovanie, si po 20. 8. 2022 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.


Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

Posledná aktualizácia: 11.08.2022