UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Akademická angličtina

 

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY FF UPJŠ
POZÝVA

všetkých doktorandov a záujemcov z UPJŠ
na 3-dňový workshop

AKADEMICKÁ ANGLIČTINA

za účasti zahraničnej expertky Janet DeCesaris z Inštitútu aplikovanej lingvistiky
na Univerzite Pompeu Fabra v Barcelone.

Termín konania: 2. – 4. októbra 2018 (utorok, streda a štvrtok)
Čas konania: 8.55 – 11.15
Miesto konania: Filozofická fakulta UPJŠ, budova Aristoteles, Moyzesova 9,
miestnosť AA0S1 (utorok), miestnosť AA0S3 (streda), miestnosť AA0S1 (štvrtok)

Účasť na podujatí (s uvedením dní) potvrďte e-mailom do 28. 9. 2018
Mgr. Z. Kolaříkovej, PhD. (zuzana.kolarikova@upjs.sk).

 

Posledná aktualizácia: 26.09.2018