UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Nový akademický rok 2021/2022

 

Začíname nový akademický rok!

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach:

Príkaz rektora 9/2021
Usmernenie dekanky č. 1/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 8. 9. 2021)
Usmernenie dekanky č. 2/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 4. 10 2021)

Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach
(príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021)


Kedy začíname:

Filozofická fakulta od 20. 09. 2021 podľa rozvrhu hodín


Možnosť ubytovania od 02. 09. 2021 za prísneho dodržania zásad OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Posledná aktualizácia: 01.10.2021