UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Informácie o zápise prijatých uchádzačov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia

 

Zápis

Zápis predmetov


Ďalšie informácie


Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Žiadosti o ubytovanie, si po 20. 8. 2021 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.


Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať (zápis predmetov, prihlasovanie na rozvrh hodín, informácie študijného oddelenia, prezentácia o akademickom informačnom systéme AiS2 a iné).

 

Posledná aktualizácia: 04.06.2021