UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Skype for Business

Služba je primárne určená na zasielanie okamžitých správ, telefonovanie, videotelefonovanie a prezentácie cez túto službu, alebo iné služby, s ňou kompatibilné. Skype for Business je integrálnou súčasťou balíka MS Office a je plne integrovaný do Outlooku. V rámci tohto je potom možné organizovať stretnutia, prezentácie, alebo hovory cez Skype.

Služba Skype for business nie je súčasťou doteraz používaného štandardného Skype, preto nie je možné použiť existujúce konto Skype. Pre prihlásenie sa do služby je potrebné nastaviť Vaše univerzitné konto do mailu (vase.meno@upjs.sk). Skype for Business je však kompatibilný so Skype a je ho možné použiť na telefonovanie (a iné) s touto službou.

Adresár Skype for Business je prepojený na adresár univerzity (a v prípade ak používate Outlook tak aj na Váš osobný adresár v ňom) a je v ňom možné vyhľadávať. Kontakty Skype for Business sú však samostatné, v prehľadovom okne služby sa zobrazia len tie kontakty (a ich stav), ktoré si tam priradíte.

Pre Skype for Business existujú klientske  aplikácie aj pre Windows Phone, Android a iOS.

Históriu konverzácií je možné pozrieť buď priamo v danom klientovi (len história v rámci daného klienta), alebo v Outlooku – webovom, aj klasickom (celá história za všetkých klientov).

 

Zoznámenie sa s prostredím:

1. Inštalácia

Skype for Business je súčasťou balíka Office 2013 Professional. Inštalácia je potrebná len v prípade, že tento balík ešte nie je nainštalovaný. Na Obrázok č.1 je znázornené umiestnenie odkazu na spustenie Skype for Business


   Obrázok č.1   Spustenie

 

2. Prihlásenie

Prihlásenie prebieha pomocou meno.priezvisko@upjs.sk, vid. Obrázok č.2

Obrázok č. 2    Prihlásenie

 

3. Funkcionality

  • Hovor
  • Videohovor
  • Textová správa (Instant messaging)

 

Obrázok č. 3   Textová správa
 

  • Prezentácia pracovnej plochy a programov
     


Obrázok č. 4   Prezentácia pracovnej plochy a programov

 

  • Prenos súborov
  • Automatické vyhľadávanie osôb z centrálneho zoznamu


Obrázok č. 5   Vyhľadávanie osôb

 

 

Posledná aktualizácia: 03.07.2015