Prejsť na obsah

A.L.E.M.P.

1minút, 22sekúnd

Názov:

Adaptive Learning Management Platform for STEM (A.L.E.M.P.)

Koordinátor projektu na UPJŠ:

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. (PF)

Koordinátor projektu:

Trvanie:

12/2021 – 11/2024

Cieľ / anotácia:

V rámci tohto projektu si partneri vytýčili nasledujúce ciele:

1) vytvoriť pokročilú a inteligentnú platformu pre online výučbu zameranú na spravovanie cvičení a testov v oblastiach vedy, technológií, strojárenstva a matematiky – so zameraním na fyziku a matematiku

2) poskytnúť vyučujúcim východiskový bod pre vytváranie, zdieľanie, zhromažďovanie a zadávanie testovacích cvičením, pričom takisto získajú nástroje pre monitorovanie znalostí študentov a študentiek

3) poskytnúť akademickým autoritám na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni užitočný nástroj pre monitorovanie znalostí veľkých skupín študentov a študentiek v reálnom čase, ale aj pre analýzu trendov, či pre geografickú analýzu

4) ponúknuť študentom a študentkám: nástroj, ktorý im umožní širší kontakt s vyučujúcimi; repozitár didaktických materiálov; a inteligentnú platformu pre výcvik

5) prispieť do výskumu v oblasti vzdelávacích metodík a technológii, a zároveň poskytnúť nástroj vedeckej komunite v oblasti adaptívneho učenia sa, online výučby a nových edukačných experimentov pre vyššie vzdelávanie


Študuj na UPJŠ