Prejsť na obsah

Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school (FunThink)

1minút, 29sekúnd

Názov:

Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school (FunThink)

Koordinátor projektu na UPJŠ:

RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.; RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Koordinátor projektu:

Padagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany)

Projektoví partneri:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovakia)
University of Cyprus (Cyprus)
Hogeschool Ipabo (Netherlands)
Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Poland)
Universiteit Utrecht (Netherlands)

Trvanie:

01.09.2020 – 31.08.2023

Cieľ / anotácia:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť funkčné myslenie žiakov. Na dosiahnutie tohto cieľa budú vyvinuté výučbové prostredia, ktoré je možné implementovať od základnej po strednú školu s cieľom podporiť funkčné myslenie žiakov. Tieto výučbové prostredia budú inovatívne kombinovať prvky, ako je konštruktivistický prístup, výučba s digitálnymi nástrojmi, situácie z každodenného života a fyzickú aktivitu. Všetky tieto prvky preukázateľne zefektívňujú výučbu funkcií. Doposiaľ však neboli zlúčené koherentným spôsobom. Tieto výučbové prostredia budú doplnené rozsiahlymi metodickými príručkami pre učiteľov. To zabezpečí systematické rozvíjanie funkčného myslenia medzi rôznymi stupňami škôl, aby sa jednotlivé aspekty pojmu funkcia navzájom dopĺňali a prepájali a neučili sa izolovane. Ďalším cieľom projektu je pripraviť kurz pre budúcich učiteľov matematiky, aby boli pripravení efektívne rozvíjať funkčné myslenie svojich budúcich žiakov prostredníctvom vytvorených výučbových prostredí. Pre realizáciu kurzu budú pripravené videozáznamy z implementácií výučbových prostredí v triede, ktoré podporia reflexiu a odbornú výmenu medzi budúcimi učiteľmi matematiky ohľadom rozvíjania funkčného myslenia študentov.


Študuj na UPJŠ