Prejsť na obsah

Heads UP

0minút, 40sekúnd

Názov:

Heads UP – Mental health of adolescents in school

Koordinátor projektu na UPJŠ:

Mgr. Alena Buková PhD. (UTVŠ)

Koordinátor projektu:

Projektoví partneri:

Varšavská univerzita

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Palackého v Olomouci

Trvanie:

01.09.2022 – 31.08.2024

Cieľ / anotácia:

Cieľom projektu je prieskum potrieb učiteľov verejných škôl pri práci so študentmi a študentkami, u ktorých bola indikovaná depresívna porucha. Výsledná štúdia bude spracovaná do podoby manuálu pre učiteľov ako aj vzdelávacej komixovej knihy pre mladých ľudí a spoločenské kampane.

Osobitná pozornosť bude venovaná evidentnému potenciálu fyzickej aktivity ako formy prevencie duševných zdravotný problémov u mladých ľudí.


Študuj na UPJŠ