Prejsť na obsah

New Era in Medical Education (NEWMED)

0minút, 25sekúnd

Názov:

New Era in Medical Education (NEWMED)

Koordinátor projektu na UPJŠ:

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Koordinátor projektu:

Masaryková Univerzita (Brno, Česká republika)

Projektoví partneri:

Trvanie:

03/2021 – 02/2023

Cieľ / anotácia:

Cieľom projektu je racionalizácia online vyučovania na zúčastnených lekárskych fakultách vďaka spoločným metodologickým postupom pri príprave syláb a online študijných materiálov pre študentov.


Študuj na UPJŠ