Prejsť na obsah

Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY)

1minút, 4sekúnd

Názov:

Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY)

Koordinátor projektu na UPJŠ:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.; doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Koordinátor projektu:

NISPAcee (Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)

Projektoví partneri:

NISPAcee – Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (Slovensko)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
EAPAA – European Association for Public Administration Accreditation (Holandsko)
Masarykova univerzita (Česká republika)
Universitatea Babes Bolyai (Rumunsko)
Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
Budapesti Corvinus Egyetem (Maďarsko)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko)
Varna Free University (Bulharsko)

Trvanie:

01.09.2018 – 31.08.2021

Cieľ / anotácia:

Cieľom projektu je podpora zmien v oblasti vzdelávania so zameraním na verejnú správu v súlade s cieľmi Bolonského procesu. Zámerom je najmä:

  • podpora európskej spolupráce pri zabezpečovaní kvality s cieľom vyvinúť porovnateľné kritéria a metodiky a
  • podpora nevyhnutných európskych rozmerov vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým vo vzťahu k vytvárania obsahu študijných programov, medzi-inštitucionálnej spolupráce, programom mobilít a integrovaným programom pre štúdium, tréning a výskum. 

Viac informácii na nispa.org/paquality


Študuj na UPJŠ