Prejsť na obsah

Assessment of Traineeships within the European credit transfer SysTem

1minút, 5sekúnd

Názov projektu:  Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer System
(Hodnotenie stáží v rámci Európskeho systému prenosu a  zhromažďovania kreditov )

Skratka projektu: ATEST

Koordinátori projektu na UPJŠ:  Mgr. Renáta Timková, PhD.,   Mgr. Mária Vasiľová

Koordinátor projektu:  Educa International, o.p.s., Česká republika
http://www.educaops.eu/index.php

Projektoví partneri:

  • Educa International, o.p.s. (Česká republika)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát (Slovenská republika)
  • Technische Hochschule Deggendorf (Nemecko)
  • Institut Etudes Economiques Commerciale (Francúzsko)
  • Nottingham Trent University (Veľká Británia)
  • Technische Universiteit Eindhoven (Holandsko)
  • Universita degli Studi di Trento (Taliansko)
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach (Česká republika)
  • Technological Educational Institution TEI of Athens (Grécko)
  • Universidad del Pais Vasco (Španielsko)

Trvanie: 09/2014 – 08/2016

Cieľ/anotácia: Dvojročný ATEST projekt sa zameriava na problém uznávania kreditov za stáže študentov a hľadá a navrhuje riešenie pre tento problém.  Stáže sú súčasťou štúdia – študenti si získajú skúsenosť vo svojej oblasti iným spôsobom – pomocou praktických úloh, ktoré sú veľmi dôležité a podstatné pre ich budúci profesionálny rast.

Webová stránka: http://www.educaops.eu/index.php/en/atest-project 


Študuj na UPJŠ