Prejsť na obsah

Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms (CROESUS)

1minút, 6sekúnd

Názov projektu:  Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms
(Zvyšovanie schopnosti klinického uvažovania s využitím simulácií a algoritmov)

Skratka projektu: CROESUS

Koordinátor projektu na UPJŠ: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Koordinátor projektu: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Česká republika
https://www.iba.muni.cz/index.php

Projektoví partneri:

Trvanie: 9/2014 – 8/2016

Cieľ/anotácia: Vzdelávanie študentov medicíny je jedinečné v tom, že popri bežnom vyučovaní a štúdiu, zahŕňa aj prax na klinikách a sústreďuje sa aj na osvojenie si klinických zručností. CROESUS zmení staromódny spôsob výučby a posunie klinickú fázu lekárskej prípravy na participujúcich inštitúciách v rámci MEFANET (The Medical Faculties Network) od tradičnej výučby v triedach k aktívnemu štúdiu prostredníctvom samoriadeného a personalizovaného študijného prostredia.

Webová stránka: http://www.croesus.eu/index.php


Študuj na UPJŠ