Prejsť na obsah

Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (KoWiSt)

0minút, 53sekúnd

Názov projektu: Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (Budovanie kompetencií pre efektívne riadenie v malých a stredne veľkých obciach)

Skratka projektu: KoWist

Koordinátori projektu na UPJŠ: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.,  PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

Koordinátor projektu:  Hochschule Harz – Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Germany
https://www.hs-harz.de/ 

Projektoví partneri:

  • Hochschule Harz (Nemecko)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy (Slovenská republika)
  • Fachhochschule Kärnten (Rakúsko)
  • Berner Fachhochschule (Švajčiarsko)
  • EURAC – Europäische Akademie Bozen (Taliansko)

Trvanie: 09/2015 – 08/2018

Web:    https://www.kowist.eu 

https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/zahranicne-vztahy/18931/

Cieľ/anotácia: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť vyučovací a výcvikový proces v administratívnych vedách prostredníctvom rozvoja platformy nadnárodného štúdia a výučby pre manažment malých a stredne veľkých obcí na základe dosiahnutých výsledkov.


Študuj na UPJŠ