Prejsť na obsah

Modernizing Health Education in Universities (ModeHEd)

1minút, 16sekúnd

Názov projektu: Modernizing Health Education in Universities
(Modernizácia výchovy k zdraviu na univerzitách)

Skratka projektu: ModeHEd

Koordinátor projektu na UPJŠ: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Koordinátor projektu: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Germany
http://www.htwk-leipzig.de/de/

Projektoví partneri:

 • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Nemecko)
 • Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta (Slovenská republika)
 • Ferghana State University (Uzbekistan)
 • Tashkent Medical Academy (Uzbekistan)
 • S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University named (Kazachstan)
 • Namangan State University (Uzbekistan)
 • The Center of the Development of the medical education (Uzbekistan)
 • Uzbek State Institute of Physical Culture (Uzbekistan)
 • South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy (Kazachstan)
 • Bukhara State Medical Institute (Uzbekistan)
 • Kazakh state women’s teacher training university (Kazachstan)
 • Andijan State University (Uzbekistan)
 • Kokand State Pedagogical institute (Uzbekistan)
 • Uzbek Medical-Pedagogical Association (Uzbekistan)

Trvanie: 10/2015 – 10/2018

Cieľ/anotácia: Všeobecným cieľom projektu je podporovať verejné zdravie v Uzbekistane a to modernizáciou kurikula lekárskych vied na univerzitách v Uzbekistane a Kazachstane pomocou nasledujúcich krokov: adaptácia, modernizácia, reštrukturalizácia vyučovacieho procesu v prípade lekárskych vied a zavedenie inovatívnych učebných technológií do praktickej prípravy ako napr. multimediálne a audiovizuálne komponenty, vypracovanie usmernení pre aplikáciu dosiahnutých výsledkov, zavedenie nového kurikula do procesu výučby univerzít a zabezpečenie udržateľnosti.


Študuj na UPJŠ