Prejsť na obsah

Zmiešané intenzívne programy

0minút, 29sekúnd

Študenti, resp. zamestnanci, majú možnosť absolvovať aj tzv. zmiešané intenzívne programy (ZIP).

Ide o krátkodobé intenzívne programy (štúdium, resp. školenie), v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce. UPJŠ môže byť organizátorom (koordinátorom) programu alebo partnerskou inštitúciou a študentov, resp. zamestnancov, nominuje na takýto program fakulta/katedra/ústav, ktorý je spoluriešiteľom takého programu.


Študuj na UPJŠ