UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stretnutie zamestnancov v Dome umenia

Pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2013 sa uskutočnilo v utorok 17. decembra v Dome umenia stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Slávnostný večer otvoril svojim príhovorom dekan Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ktorý kolegom poďakoval za celoročnú prácu a  tohoročným jubilantom odovzdal bronzové medaily, pamätné listy a ďakovné listy. Ocenenia vo forme pochvalných uznaní získali aj niektorí študenti za vynikajúce študijné výsledky alebo reprezentáciu fakulty v študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti. Po slávnostnom prípitku nasledovalo pohostenie vo forme švédskych stolov a neformálna zábava, ku ktorej prispel aj folklórny súbor Borievka.
 

Zoznam ocenených

Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 20.12.2013