UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prianie dekana študentom

Milí študenti, želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, elánu a dobrých študijných výsledkov!

Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.,
dekan UPJŠ LF

 

 

Posledná aktualizácia: 20.12.2013