UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Rozlúčili sme sa s doc. PhDr. Andrejom Stančákom, CSc.

Vo veku nedožitých 90-tich rokov zomrel 9. marca 2014 dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc., ktorý patril k zakladateľskej generácii klinických psychológov na Slovensku. Miesto psychológie v medicíne bolo jeho celoživotnou odbornou témou, ku ktorej sa približoval v rovine výskumnej (oblasť psychosomatiky a psychofyziológie emócií) i rovine praktickej (oblasť možností psychodiagnostického odhaľovania psychopatologických zmien v oblasti psychiatrie). Intenzívne sa venoval problematike suicidálneho správania a možnostiam krízovej intervencie. Významná bola jeho práca v oblasti forenznej psychológie a psychologickej sexuológie.

Doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. bol dlhoročným pedagogickým pracovníkom Katedry psychiatrie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a externe viedol výučbu klinickej psychológie na viacerých slovenských fakultách. Veľa publikoval, časopisecky aj knižne, a mnohé z jeho prác sú naďalej súčasťou teoretickej prípravy nových generácií klinických psychológov.

Poslednej rozlúčky s Doc. PhDr. Andrejom Stančákom, ktorá sa  12. 3. 2014 v košickom krematóriu, sa zúčastnila okrem jeho blízkych aj odborná obec a jeho žiaci.

Posledná aktualizácia: 13.03.2014