UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výsledky z doplňovacích volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Výsledky

 

z doplňovacích volieb do Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty 7. októbra 2014

Zamestnanecká časť:

 1. HODOROVÁ Ingrid, doc. MUDr., PhD, počet hlasov:              17
 2. LACHVÁČ Ľubomír MUDr., PhD., počet hlasov:                      43
 3. RAJNIČOVÁ - NAGYOVÁ Iveta Mgr., PhD., počet hlasov:       23
 4. URDZÍK Peter doc. MUDr., PhD., MPH, počet hlasov:           96

                                Počet voličov:     180

                 Počet neplatných lístkov:     0

                                      Zdržalo sa:     1

Študentská časť:

 1. BAVLŠÍK Jakub, počet hlasov:          441
 2. DEME Ján, počet hlasov:                   124
 3. GEROČ Michal, počet hlasov:            169
 4. MIGAĽ Lukáš, počet hlasov:             445
 5. RUDNAY Maroš, počet hlasov:           109
 6. SOBOTA Tomáš, počet hlasov:          130
 7. VIRÁG Michal, počet hlasov:                69

                               Počet voličov:      805

               Počet neplatných lístkov:       6

                                    Zdržalo sa:       1

 

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

predseda VaMK pre doplňovacie voľby

 

Zápisnica z doplňovacích volieb do AS LF

 

Posledná aktualizácia: 08.10.2014