UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Absolvent LF UPJŠ získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska

      Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii lekárske vedy a farmácia za akademický rok 2013/2014 sa stal bývalý študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MUDr. Milan Maretta, ktorý v súčasnosti pracuje na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP. Ocenenie získal za mimoriadne výsledky v študijnej a vedecko-výskumnej oblasti počas štúdia na LF.
      Celoslovenskú anketu vyhlásila nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia a konala sa pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti, dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí a motivovať aj ďalších študentov k výnimočným výkonom.  Odovzdávanie cien  v poradí už 10. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo  17. decembra v Bratislave.


DIPLOM

Posledná aktualizácia: 19.12.2014