UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vianočné slovo dekana UPJŠ LF

Milé kolegyne a kolegovia,

blíži sa záver roku 2014. Obdobie, kedy si zvyknú ľudia priať  len to najlepšie. Obdobie roka pomerne hektického, náročného, ale napokon pre našu fakultu určite aj úspešného.

Želám Vám, aby tie Vaše Vianoce boli skutočne tými najkrajšími sviatkami v roku, sviatkami plnými pokoja, pohody, lásky a porozumenia.

Chcem sa Vám úprimne poďakovať za všetko, čo ste pre našu fakultu urobili a som presvedčený, že v roku 2015 bude toto naše spoločné úsilie korunované úspešným výsledkom akreditačného procesu.

Spolu s pevným zdravím, ďalšími úspechmi v práci aj v osobnom živote nech je rok 2015 pre Vás plný dní, ktoré sú dôvodom na radosť zo života.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 20.12.2014