UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

MVDr. Ján Rosocha, CSc. predsedom Pracovnej skupiny pre výskum a vývoj v biotechnológiách a biomedicíne

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler vymenoval prednostu Združenej tkanivovej banky UPJŠ LF a UNLP Košice MVDr. Jána Rosochu, CSc. za predsedu Pracovnej skupiny pre výskum a vývoj v biotechnológiách a biomedicíne a zároveň za člena Rady predsedov a podpredsedov Pracovných skupín pre oblasti špecializácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít.
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2016