UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Medici varovali študentov pred rizikom nákazy vírusom HIV

      Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zapojili do Svetového dňa AIDS zorganizovaním osvetovej akcie na študentskom internáte. Na Medickej 4 v utorok 1. decembra 2015 popoludní pripravili medici v spolupráci s Mládežou Slovenského červeného kríža informačný stánok, v ktorom sa mohli „internátnici“ i návštevníci zapojiť do ankety s otázkami týkajúcimi sa infekcie vírusom HIV a ochorenia AIDS.
       „Dotazník vyplnilo 147 mladých ľudí, ktorí boli zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny, pričom najväčším lákadlom bol fonendoskop. Dobrovoľníci tiež rozdávali okoloidúcim informačné letáčiky, diáre a červené stužky, ktoré sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS a ich pripnutie predstavuje vyjadrenie solidarity s nakazenými. Záujemcovia si mohli  nacvičiť správnu techniku navliekania kondómu na banáne, čo prispelo k mnohým veselým situáciám. Na záver podujatia sme po 18. hodine zapálili sviečky za obete AIDS a zakončili ho sviečkovým pochodom študentov okolo internátov. Potešila nás pritom účasť zástupcu prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny a prorektora prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., ktorý prišiel podporiť našu akciu a zúčastnil sa aj symbolického pochodu,“ hovorí Nikola Kapolková, vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice, študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2016