UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR

V dňoch 27. -28. novembra 2015 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR, na ktorej bolo prezentovaných 19 študentských prác z deviatich lekárskych fakúlt. V Sekcii základných medicínskych a predklinických disciplín ich súťažilo 9, v Klinickej sekcii 8 a v Sekcii zubného lekárstva 2. Prezentujúcich študentov bolo 25.
 

Víťazné práce a ich autori


Posledná aktualizácia: 22.01.2016