UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Náš študent na konferencii Červeného kríža v Ženeve

Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Marián Sedlák sa v dňoch 8.-10. decembra 2015 zúčastnil 32. medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve. Podujatie sa koná každé 4 roky a predstavuje významnú udalosť, pri ktorej sa stretávajú zástupcovia krajín, ktoré podpísali Ženevské konvencie a najdôležitejšie celosvetové organizácie pôsobiace v humanitárnej alebo zdravotníckej oblasti ako sú WHO, WMA a MSF. Študent 4. ročníka všeobecného lekárstva na UPJŠ LF zastupoval na konferencii Medzinárodnú federáciu asociácií študentov medicíny (IFMSA) a jeho účasť podporila Lekárska fakulta UPJŠ uhradením cestovných nákladov.

„Ako delegáti Medzinárodnej Federácie Asociácií Študentov Medicíny – IFMSA sa snažíme nadviazať kontakty a partnerstvá s medzinárodnými organizáciami a udržiavať už existujúce spolupráce a projekty, preto sme chceli mať svoje zastúpenie aj na tomto významnom podujatí v Ženeve. Dúfame, že výsledkom týchto diskusií bude viac možností zapojenia sa do národných, regionálnych a medzinárodných humanitárnych projektov a programov pre študentov medicíny, kde získajú skúsenosti napríklad s medicínou katastrof,“ hovorí Marián Sedlák, podľa ktorého je snahou študentov prezentovať IFMSA ako rovnocenného partnera pre budúce diskusie o stratégiách humanitárnych procesov.

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 16.12.2015