UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Medici pripravili Školu zdravia pre širokú verejnosť

     Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 16. apríla 2016 v košickom Auparkupreventívnu akciu pre širokú verejnosť nazvanú Škola zdravia, kde mali mať štyri stanovištia s rôznym zameraním.
      „V prvom stánku sme realizovali merania krvného tlaku, telesného tuku a hladiny cukru a cholesterolu v krvi, o čo bol medzi návštevníkmi obchodného centra veľký záujem. Vyšetrili sme celkovo 164 ľudí a ďalších 80 ich navštívilo stanovište nazvané ‚Antitabacco‘, kde sme záujemcom merali hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. Fajčiarom, ktorí sa vzdali svojej cigarety, sme venovali jabĺčko ako symbol prevencie rakoviny pľúc. Potešilo nás, že až štvrtina fajčiarov - bolo ich celkovo 21 - na takúto výmenu pristala,“ hovorí študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Nikola Kapolková, vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice, podľa ktorej mali o merania tlaku, tuku, cukru a cholesterolu záujem hlavne tí skôr narodení, zatiaľ čo antifajčiarsky stánok navštevovali skôr mladší ľudia.
      Na treťom stanovišti realizovali medici v spolupráci s Mládežou slovenského červeného kríža výučbu prvej pomoci a na štvrtom predstavili verejnosti svoju Nemocnicu u medvedíka určenú pre škôlkarov, ktorá má deťom vo veku štyri až šesť rokov pomôcť zbaviť sa strachu z lekárov.


Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 18.04.2016