UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Návšteva ruských lekárov na UPJŠ LF

      Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach navštívil v utorok 8. novembra 2016 pri príležitosti oficiálnej návštevy Košíc predseda výboru pre verejné zdravotníctvo v Sankt Peterburgu Valery Kolabutin a niekoľkí predstavitelia zdravotníckych zariadení v Sankt Peterburgu.
       Valery Kolabutin prezentoval vedeniu UPJŠ LF na čele s dekanom prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. rozvoj verejného zdravotníctva v regióne Sankt Peterburgu a prednosta tamojšej detskej mestskej nemocnice Anatoly Kagan priblížil pôsobenie tohto zdravotníckeho zariadenia. Medzi prijatými hosťami bol aj prednosta mestskej nemocnice Svätého Georgia Valerii Strizheletckii, vedúci oddelenia kardiovaskulárnej chirurgie akademika P. A. Kupriyanova vo Vojenskej lekárskej akadémii S. M. Kirova a hlavný srdcový chirurg Výboru pre zdravotníctvo Ruskej federácie Gennady Khubulava a zástupkyňa prednostu mestskej nemocnice Svätého Georgia Irina Sokolova. Cieľom návštevy ruských lekárov v košických nemocniciach a na Lekárskej fakulte UPJŠ bola výmena skúseností a načrtnutie možností spolupráce do budúcnosti.

 


Posledná aktualizácia: 09.11.2016