UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vyhlásenie Vedenia UPJŠ Lekárskej fakulty

Vedenie UPJŠ Lekárskej fakulty s veľkou ľútosťou prijalo informácie o tragickom požiari, ktorý zachvátil budovu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Dovoľujeme si uistiť Vedenie UPJŠ ako aj Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, že UPJŠ LF sa bude v týchto ťažkých chvíľach všetkými možnými prostriedkami snažiť zmierniť následky tejto tragédie a pomôcť vo viacerých oblastiach.

Pevne veríme, že stratené materiálne i duševné hodnoty sa napokon podarí znovu získať, resp. obnoviť a považujeme za dobrú správu, že pri nešťastí nedošlo k žiadnym zraneniam ani stratám na životoch.

Pomôcť chce nielen UPJŠ LF ako inštitúcia, ale zaiste aj jednotlivci (zamestnanci, študenti, priaznivci UPJŠ), a preto sa pripájame k vyhláseniu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

 

Posledná aktualizácia: 13.12.2016