UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Beh medikov pomôže zlepšiť prostredie na hry detských pacientov

            Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v stredu 5. apríla 2017 druhý ročník podujatia BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE. Trať dlhú 3,2 kilometrov si študenti odbehli nielen pre radosť z pohybu, ale aj kvôli potešeniu z pomoci druhým. Vyzbierané štartovné totiž putovalo na konto Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DNF Košice a použité bude na zlepšenie prostredia pre voľnočasové aktivity a hry malých pacientov.
            „Beh organizoval Klub vzdelávania v medicíne Spolku medikov mesta Košice a zúčastnilo sa  ho 147 bežcov, z toho 71 mužov a 76 žien, vrátane zahraničných študentov a niekoľkých pedagógov. Z registračných poplatkov vo výške troch eur a finančných darov sa podarilo vyzbierať celkovo 520 eur, ktoré boli po skončení podujatia odovzdané primárke Kliniky detí a dorastu MUDr. Eve Sádovej,“ hovorí študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Nicolette Zavillová.

    Viac...


Posledná aktualizácia: 06.04.2017