UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slávnostné otvorenie výstavy o živote a diele doktora Jána Selyeho

                V pondelok 10. apríla 2017 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach konala slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti otvorenia výstavy o živote a diele doktora Jána Selyeho, považovaného za otca novodobého výskumu stresu, ktorú pripravil Generálny konzulát Maďarska v Košiciach v spolupráci so Spolkom lekárov v Košiciach, Regionálnou lekárskou komorou Košice a Lekárskou fakultou UPJŠ.
                Ján Selye, celým menom Hans Hugo Bruno Selye, ktorého 110-výročie narodenia si v tomto roku si pripomíname (*20.1.1907 †16.10.1982), bol kanadský lekár, biológ, chemik a endokrinológ čiastočne maďarského a rakúskeho pôvodu, ktorého korene siahajú aj na Slovensko. Gros jeho vedeckého prínosu spočíva v popísaní pôsobenia stresu na ľudský organizmus a predložení hodnoverných dôkazov o existencii biologického stresu, za čo bol nominovaný na udelenie Nobelovej ceny.  

     
      Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 11.04.2017