UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študenti zubného lekárstva sa zúčastnili 59. meetingu EDSA

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa v apríli 2017 zúčastnili vo waleskom Cardiffe stretnutia Európskej asociácie študentov zubného lekárstva (EDSA). Delegáti Slovenského spolku študentov zubného lekárstva na 59. meetingu EDSA predstavili činnosť svojho spolku, ktorú mali možnosť porovnať s kolegami z iných krajín a diskutovať s nimi nielen o užšej spolupráci jednotlivých členských študentských asociácií, ale aj o ďalších témach, napríklad možnosti postgraduálneho štúdia či zjednotení podmienok štúdia zubného lekárstva v európskych krajinách. Súčasťou programu boli aj prednášky britských lekárov, praktické workshopy a semináre zamerané na zlepšenie fungovania organizácii, či dobrovoľnícke projekty.

Posledná aktualizácia: 19.04.2017