UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencia ŠVOČ už má svojich víťazov

V stredu 26. apríla 2017 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Študentská vedecká konferencia, na ktorej bolo prezentovaných 15 prác, z toho v Teoretickej a predklinickej sekcii 7 prác a v Klinickej sekcii 8 prác.

Program
Vyhodnotenie

 


Posledná aktualizácia: 03.05.2017