UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovníci a kolektívy UPJŠ LF získali ocenenia

    V nedeľu 7. mája 2017 sa uskutočnil v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním ocenení významným Košičanom a pracovným kolektívom. Medzi ocenenými boli aj pracovníci či bývalí dlhoroční pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

      CENA MESTA KOŠICE bola udelená:
-    Doc. MUDr. Františkovi Sabolovi, PhD., MPH pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za dlhoročnú odbornú, manažérsku a pedagogickú činnosť a za rozvoj starostlivosti o kardiovaskulárneho pacienta v Košiciach a východoslovenskom regióne a získali ju aj bývalí zamestnanci UPJŠ LF.
-    Doc. MUDr. Jánovi Slávikovi, CSc. pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za dlhoročnú odbornú a pedagogickú činnosť v zubnom lekárstve.
-    Prof. MUDr. Júliusovi Vajóovi, DrSc. za zásluhy o rozvoj chirurgie v meste Košice a na celom Slovensku.

      CENU MESTA KOŠICE získali:
-    Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc. in memoriam za celoživotnú záslužnú činnosť v oblasti medicíny, neoceniteľný prínos v oblasti gastroenterológie a mimoriadne úspechy v pedagogickej činnosti.
-    MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH. pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za úspešné a včasné zvládnutie rekonštrukcie Detskej fakultnej nemocnice Košice a významný podiel na jej modernizácii a rozvoji.
-   Kolektív IV. internej kliniky LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice za vynikajúce výsledky v oblasti liečebnej starostlivosti, pregraduálnej a postgraduálnej výučby vnútorného lekárstva, ako aj výskumnej činnosti v oblasti aterosklerózy a cukrovky.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!


Video z odovzdávania ocenení


Posledná aktualizácia: 10.05.2017